Gemeente Lingewaard

Paspoort en identiteitsbewijs

Een geldig reisdocument is nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is niet toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen reisdocument. Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

Invoering uitgebreide identificatieplicht
In Nederland moet iedereen van veertien jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. In het buitenland moet iedereen zich, ongeacht de leeftijd, kunnen legitimeren. Als u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit kunt u een Nederlands reisdocument aanvragen: een Nationaal paspoort of een Nederlandse identiteitskaart. Beide documenten zijn vijf jaar geldig. U kunt naast een paspoort ook een identiteitskaart aanvragen. Voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart geldt tot 14 jaar een jeugdtarief van € 9,- (prijspeil 2011).

Nederlandse identiteitskaart
De Nederlandse identiteitskaart is vijf jaar geldig. Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u naar de meeste Europese landen reizen. De Nederlandse identiteitskaart heeft het formaat van een creditcard. Kinderen mogen altijd een eigen identiteitskaart hebben, ongeacht hun leeftijd.

Paspoort
Het paspoort is vijf jaar wereldwijd geldig. Kinderen mogen altijd een eigen paspoort hebben, ongeacht hun leeftijd.

Aanvragen Nederlandse identiteitskaart of paspoort
Een Nederlandse identiteitskaart of paspoort kunt u persoonlijk aanvragen bij het Klant Contact Centrum. Paspoorten en identiteitskaarten worden op een centrale plaats in Nederland gemaakt en van uw persoonlijke gegevens voorzien. U krijgt uw nieuwe reisdocument daarom niet meteen mee. Na vijf werkdagen kunt u het document persoonlijk afhalen. U moet alle in uw bezit zijnde reisdocumenten en een goed gelijkende kleurenpasfoto meenemen. Aan de pasfoto worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Een foto van de schoolfotograaf kunnen wij in de meeste gevallen niet accepteren, omdat deze vaak niet aan de kwaliteitseisen voldoet. Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot achttien jaar (bij identiteitskaart tot twaalf jaar) moet het kind schriftelijke toestemming hebben van degene(n) die het gezag uitoefenen over het kind, tevens moeten de originele geldige identiteitsbewijzen van beide ouders/gezaghouders worden getoond.

Bijschrijving kinderen in paspoort(en)
Bijschrijving is mogelijk tot en met de leeftijd van zestien jaar. Kinderen kunnen worden bijgeschreven in paspoort(en) van de ouder(s)/gezaghouder(s) (u kunt alleen kinderen, waarover u het gezag heeft, laten bijschrijven in uw paspoort). Bij de aanvraag bijschrijving is het verplicht dat de ouder/gezaghouder, bij wie het kind in het paspoort wordt bijgeschreven, samen met het kind langskomt aan de balie. Tevens moet er een kleuren pasfoto (kwaliteitseisen zie boven) van het kind worden ingeleverd en schriftelijke toestemming van ouder(s)/gezaghouder(s).
De mogelijkheid om kinderen bij te schrijven in het paspoort van de ouders gaat vervallen. Er kan straks alleen een eigen document voor een kind worden aangevraagd ongeacht de leeftijd van het kind. Dit vloeit voort uit een wijziging van een Europese verordening. De precieze invoeringsdatum van deze maatregel is 26 juni 2012. Het kabinet gaat zich nog buigen over de financiële consequenties van deze maatregel. Paspoorten waar kinderen zijn bijgeschreven blijven geldig voor de houder van het paspoort totdat de geldigheidsduur van het document is verstreken.

Vingerafdrukken
Reisdocumenten bevatten sinds 26 augustus 2006 een chip met daarin een weergave van de foto in kleur, uw naam, voor- namen, geboortedatum, geslacht, documentnummer, burgerservicenummer en de datum einde geldigheid van het document. Sinds 21 september 2009 worden ook uw vingerafdrukken in de chip in het reisdocument opgenomen. Dit vloeit voort uit een verordening van de Europese Unie.
Er worden vier vingerafdrukken opgenomen bij de aanvraag van een reisdocument, waarvan er twee op de chip in het paspoort/identiteitskaart worden geplaatst. Van kinderen onder de twaalf jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.

Spoedprocedure
U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument of de bijschrijving van kinderen. Indien de aanvraag vóór 14.00 uur plaatsvindt, kunt u het document afhalen op de eerstvolgende werkdag na 10.00 uur. Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

Nooit weggooien
Een Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart is en blijft eigendom van de Nederlandse staat. U mag deze documenten nooit weggooien of vernietigen. U moet uw oude paspoort of identiteitskaart altijd overleggen als u een nieuw document aanvraagt, ook als uw oude reisdocument is verlopen. De oude verlopen exemplaren worden ongeldig gemaakt en op verzoek aan u teruggegeven.

Gestolen of weggeraakt?
Is uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart gestolen of weggeraakt?U hoeft niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij het Klant Contact Centrum een formulier in, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neemt u daarvoor uw eventuele andere identiteitsdocumenten mee. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal u worden doorverwezen naar de politie voor nader onderzoek.
Uw gestolen of vermiste reisdocument wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Het mag als het later wordt teruggevonden niet meer worden gebruikt. U dient rekening te houden met extra administratiekosten (€ 21,-).

Kosten vanaf 1 januari 2011
Nederlandse identiteitskaart € 43,50
Nationaal paspoort € 52,-
Vreemdelingenpaspoort € 52,-
Vluchtelingenpaspoort € 52,-
Zakenpaspoort € 58,-
Bijschrijving in nieuw paspoort per kind € 9,-
Bijschrijving in bestaand paspoort per kind € 21,50
Vermissing reisdocument (extra kosten) € 21,-
Spoedaanvraag reisdocument (extra kosten) € 45,-
Jeugdtarief NIK tot 14 jaar € 9,-

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over paspoort of identiteitsbewijs op de gemeentelijke website of neem contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Lingewaard, t. 026-3260111.